Câmpul energetic uman este format din mai multe straturi energetice principale care „îmbracă”, rând pe rând, corpul nostru fizic, astfel:

CORPUL ETERIC:

Corpul eteric se poate observa în imediata apropiere a corpului fizic şi are vibraţia cea mai apropiată de cea a materiei fizice. El pătrunde corpul fizic în mod întim şi îl depăşeşte pe contur, in genere cu circa 3-18 cm. Este hrănit prin întermediul respiraţiei, din mediul exterior şi al imaginaţiei, al gândurilor şi trăirilor noastre, din interior.

Corpul eteric are următoarele patru funcţii principale:

  • – reprezintă fundamentul fiecărei părţi a corpului fizic, având impregnat în el o energie holografică, ceea ce face posibil ca în fiecare parte să se găsească informaţia întregului.
  • – are rol de revitalizare a corpului fizic.
  • – reprezintă un punct de curăţare pentru toate forţele care ajung în planul fizic, din dimensiunile superioare, acestea fiind făcute să treacă prin sistemul nervos, prin cel endocrin şi prin cel sanguin.
  • – el este transmiţătorul şi receptorul impulsurilor telepatice de natură intuitivă, mentală sau emoţională.

Este format dintr-o împletitură de fire eterice, consolidată prin linii de forţă, care intersectându-se formează, prin însuşirile lor, puncte şi plexuri energetice. Atunci când un mare număr de linii de forţă se intersectează într-o zonă, plexul energetic format este mai important. Liniile de forţă se numesc meridiane energetice iar plexurile energetice pot fi principale, secundare sau puncte de meridian. Astfel avem 7 centrii energetici principali (chakre principale), 21 centrii energetici secundari (chakre secundare) şi 365 de puncte energetice de acupunctură deservite de aproximativ 72.000 de meridiane energetice, dintre care 12 meridiane principale şi 8 meridiane numite curioase. Putem să amintim şi meridianele Ida, Pingala şi Şuşumna. Toate aceste meridiane remarcabile se bifurcă şi se capilarizează pătrunzând în cele mai de taină locuri ale fiinţei noastre. Prin aceste meridiane curge continuu o energie luminoasă, culoarea ei variind de la albastru la cenuşiu. Această energie este dispusă în cantităţi mari în jurul nervilor şi favorizează transmiterea fluxului nervos de la creier la periferie şi invers. Impulsurile electrice ale neuronilor şi cele electromagnetice ale plexurilor energetice se transmit prin intermediul meridianelor energetice in tot corpul. Coloana vertebrală este suportul material al câmpului electromagnetic al omului, având creierul pozitionat la Nord şi coccisul la Sud.

Corpul eteric extrage prana (chi/qi/ki) de la cele mai rafinate niveluri şi o întroduce în circuitul energetic al fiinţei, prin întermediul chakrelor energetice. Aceste chakre realizează schimburile dintre câmpul universal unificat şi fiinţa umană. Tot ele sunt nişte receptori subtili ai corpurilor energetice, ce realizează interfaţa acestora cu glandele endocrine. În acest corp se observă foarte bine organele bolnave, căci au o culoare modificată, mai întunecată decât a celor sănătoase. Este, totusi, mult prea mult a se spune că se poate face o aşa numită diagnoză, în funcţie de culoarea percepută în dreptul unui organ. Totuşi informaţiile primite prin vizualizarea acestui câmp, cumulate cu alte date specifice paradiagnozei pot depista apariţia unei afecţiuni cu mult timp înainte de apariţia acesteia în planul fizic.

Corpul eteric este deosebit de sensibil la efectele alcoolului. Acesta are proprietatea de a-i stimula vibraţiile. Din acest motiv, în tradiţia populară i se dă un strop de alcool persoanei care a avut o emoţie, ca să o “remonteze”. Împreună cu corpul mental şi cu corpul astral, corpul eteric poate să apară în anumite situaţii, în cazul morţii bruste, violente, în cazul unor accidente sau crime, ca o fantomă, după moarte. Acest fenomen poate să survînă atunci când, ca să transmită un mesaj celor vii, sufletul împrumută energie din mediul înconjurător şi în special de la mediumul prezent. El îşi redobândeşte atunci forma şi energia, într-un mod trecător, ceea ce îi permite să se manifeste. În urma autopsiei, în dreptul locurilor unde au fost poziţionate organele extirpate, acest câmp dispare. El poate fi perceptbil în jurul corpului fizic încă două-trei zile după ce moartea a survenit, poate dispărea cu mult mai repede dacă defunctul a suferit o moarte violentă. Corpului eteric îi corespunde elementul Apă.

Corpul eteric  poate prezenta manifestări patologice datorate întreruperii comunicării acestuia cu corpurile subtile superioare. Această întrerupere parţială se poate datora unor comenzi venite în acest sens de la structurile superioare sau datorită şocurilor electro-magnetice. Cu cât frecvenţa acestor câmpuri este mai înaltă, cu atât întreruperea este mai pregnantă. Spre exemplificare vom enunţa câteva tipuri de boli ale corpului eteric :

Congestia eterică se produce de obicei la un punct de întrare-ieşire din corpul eteric. Ea este răspunzătoare de stânjenirea circulaţiei libere a forţei vitale, care are ca şi consecinţă scăderea imunităţii. Suprastimularea centrilor energetici conduce la suprasolicitarea activităţii sistemului nervos, care astfel înduce grave suferînţe corpului fizic.
Şocurile pot arunca afară din fizic corpul eteric, ca în cazul accidentelor de maşină. În aceste cazuri corpul eteric trebuieşte reintegrat, de exemplu, prin metoda centrării.
În cazul unei transe, sau chiar al relaxării, un zgomot neaşteptat poate provoca o revenire bruscă şi defectuoasă a etericului în corpul fizic, provocând palpitaţii şi indispoziţie generală.

De asemeni, un zgomot brusc, un şoc, poate produce separarea gravă a unui segment din corpul eteric.

Sursa articolului: Lumea Misterelor, Anul XI, nr.7, pag.9, Bucureşti, august 2009.